آناتومی پس انداز و هزینه

هزینه های آناتومی

بعنوان بازاریاب ، گاهی بزرگترین مسئله ما کنار آمدن از تصمیم خرید است. مردم آن را درک نمی کنند ، اما یک علم در آن واقعه وجود دارد. در حالی که این اینفوگرافیک بر دیدگاه متمرکز است تصمیم خرید مصرف کنندگان، بازاریابان باید بر این نکته متمرکز باشند که چگونه می توانند از طریق طراحی ، بسته بندی ، پیام رسانی و تعامل به روند کار کمک کنند. مشاهده گاری های رها شده و بازدیدکنندگان برگشتی - سپس آزمایش تغییرات مختلف - می تواند موانع ورود را از بین ببرد.

آناتومی پس انداز و هزینه

منبع تصویر: سوپرمارکت MoneySupermarket