5 اشتباه برتر برای جلوگیری از استفاده در اتوماسیون بازاریابی

اتوماسیون بازاریابی یک فناوری فوق العاده قدرتمند است که روش بازاریابی دیجیتال را در مشاغل تغییر داده است. این کار با خودکارسازی فرآیندهای تکراری فروش و بازاریابی ، ضمن کاهش هزینه های سربار مربوطه ، بازده بازاریابی را افزایش می دهد. شرکت ها در هر اندازه می توانند از اتوماسیون بازاریابی بهره مند شده و از تولید سرب خود و همچنین تلاش های خود برای ایجاد برند استفاده کنند. بیش از 50٪ شرکتها در حال حاضر از اتوماسیون بازاریابی استفاده می کنند و تقریبا 70٪ شرکتهای دیگر نیز برنامه ریزی می کنند