بینش مشتری در عصر دیجیتال

دریافت بازخورد مربوط به مشتری - و دریافت سریع آن - برای موفقیت در تجارت بیش از هر زمان دیگری ضروری است. مطمئناً ، استخدام خودتان سخت است ، مصاحبه شوندگان در تحقیقات هرگز طبق وعده ها نیستند و زمان بندی برای به دست آوردن بینش مشتری بیش از حد طولانی است و برای کسب و کار تغییری ایجاد نمی کند. اما ، یک روش بهتر برای دستیابی به بینش مورد نیاز مشتری وجود دارد که محصول و جهت تجارت شما را تأیید می کند. ترکیبی از فناوری مدرن گرد هم آمده اند تا بینش مشتری بهتر ، سریعتر و ارزان تری ایجاد کنند.