5 دلیل برای بازاریابان B2B برای گنجاندن ربات ها در استراتژی بازاریابی دیجیتال

اینترنت به راحتی ربات ها را به عنوان برنامه های نرم افزاری توصیف می کند که وظایف خودکار را برای شرکت ها از طریق اینترنت انجام می دهند. ربات ها مدتی است که وجود دارند و از همان آنچه که در گذشته بوده است تکامل یافته اند. اکنون ربات ها وظیفه دارند طیف گسترده ای از وظایف را برای لیست متنوعی از صنایع انجام دهند. صرف نظر از اینکه ما از تغییر مطلع هستیم یا خیر ، رباتها بخشی جدایی ناپذیر از ترکیب بازاریابی در حال حاضر هستند. رباتها