امتیازدهی درگیری اجتماعی

اکثر بازاریابان اهمیت استفاده از رسانه های اجتماعی برای تعامل با مشتری ، ایجاد آگاهی از برند و تولید تبلیغات را درک می کنند ، اما بسیاری از شرکت ها هنوز در تلاش هستند. چگونه می توانید چشم اندازهایی را در سطح شخصی درگیر کنید ، ارزش شرکت خود را به نمایش بگذارید و در نهایت آنها را به مشتری تبدیل کنید؟ اگر کسی از شما خرید نکند ، داشتن هزاران دنبال کننده توییتر برای یک تجارت ارزش کمی دارد. این برای اندازه گیری نتایج خلاصه می شود و به راحتی تشخیص می دهد که چه کاری انجام می دهید