کمپین #واکسیناسیون برای افراد تاثیرگذار احترام عمومی ایجاد می کند

حتی قبل از اولین واکسیناسیون COVID-19 در ایالات متحده در دسامبر 2020 ، چهره های برجسته در زمینه سرگرمی ، دولت ، مراقبت های بهداشتی و تجاری از آمریکایی ها می خواستند واکسینه شوند. با این حال ، پس از افزایش اولیه ، سرعت واکسیناسیون کاهش یافت حتی با افزایش گسترده واکسن ها و افزایش لیست افرادی که واجد شرایط دریافت آنها بودند. در حالی که هیچ تلاشی نمی تواند همه کسانی را که می توانند واکسیناسیون کنند متقاعد کند که این کار را انجام دهند ، وجود دارد

7 روند بازاریابی اینفلوئنسر که در سال 2021 پیش بینی می شود

با ظهور جهان از بیماری همه گیر و عواقب ناشی از آن ، بازاریابی تأثیرگذار ، برخلاف اکثریت قریب به اتفاق صنایع ، خود را تغییر خواهد داد. از آنجایی که مردم مجبور شدند به جای تجارب حضوری به مجازی اعتماد کنند و بیشتر وقت خود را به جای رویدادها و جلسات حضوری در شبکه های اجتماعی سپری کنند ، ناگهان اینفلوئنسر مارکتینگ خود را در اولویت فرصتی برای مارک ها برای دسترسی به مصرف کنندگان از طریق رسانه های اجتماعی در معنی دار و معتبر است