چرا تیم های بازاریابی و فناوری اطلاعات باید مسئولیت های امنیت سایبری را به اشتراک بگذارند؟

این بیماری همه گیر نیاز هر بخش در یک سازمان را برای توجه بیشتر به امنیت سایبری تشدید کرد. این منطقی است، درست است؟ هرچه از فناوری بیشتری در فرآیندها و کارهای روزمره خود استفاده کنیم، آسیب پذیرتر خواهیم بود. اما اتخاذ شیوه‌های بهتر امنیت سایبری باید با تیم‌های بازاریابی ماهر آغاز شود. امنیت سایبری معمولاً برای رهبران فناوری اطلاعات (IT)، افسران ارشد امنیت اطلاعات (CISO) و افسران ارشد فناوری (CTO) مورد توجه بوده است.