استفاده از Pinterest برای جلب نظر کاربران و تقویت سئو

Pinterest به جدیدترین چیز بزرگ در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. Pinterest و دیگران ، مانند Google+ و Facebook ، سرعت کاربری خود را بیشتر از آنچه کاربران واقعاً می توانند نحوه استفاده از سرویس را بیاموزند ، افزایش می دهند ، اما پایگاه کاربری عظیم به معنای احمقانه نادیده گرفتن این سرویس است. این فرصتی برای رشد نام تجاری شما است. ما در WP Engine از Pinterest استفاده می کنیم ، بنابراین من به عنوان یک مثال مفید نام تجاری خود را در پست انتخاب می کنم. در ابتدا ، الف