هادی: یک بستر بازاریابی ارگانیک برای شرکت شما MarTech Stack

ما در عصر بیش از حد اطلاعات هستیم. با جریان مداوم داده های امروز ، حتی باهوش ترین بازاریاب دیجیتال نیز می تواند احساس خستگی کند. شما به پاسخ هر سالی نیاز ندارید - شما فقط به کلید باز کردن قفل ارزش در کمپین ها و برنامه های خود نیاز دارید. شما به خدماتی نیاز دارید که شخصی ، در دسترس و کارآمد باشد. معرفی راه های جدید برای کاوش و به اشتراک گذاری بینش ها و فرصت ها در هادی Searchlight Conductor از مجموعه جدیدی از ویژگی ها برای ما رونمایی می کند