4 روش یادگیری ماشین تقویت بازاریابی رسانه های اجتماعی است

با توجه به اینکه هر روز افراد بیشتری درگیر شبکه های اجتماعی آنلاین هستند ، رسانه های اجتماعی به بخشی ضروری از استراتژی های بازاریابی از انواع تجاری تبدیل شده اند. در سال 4.388 2019 میلیارد کاربر اینترنت در سراسر جهان وجود داشته است و 79٪ آنها کاربران فعال اجتماعی بوده اند. وضعیت جهانی گزارش دیجیتال هنگامی که به طور استراتژیک استفاده می شود ، بازاریابی در شبکه های اجتماعی می تواند به درآمد ، تعامل و آگاهی شرکت کمک کند ، اما حضور در رسانه های اجتماعی به معنای استفاده از