7 نشانه عدم نیاز به سرور تبلیغاتی

اکثر ارائه دهندگان فناوری تبلیغات سعی می کنند شما را متقاعد کنند که به یک سرور تبلیغاتی احتیاج دارید ، به خصوص اگر شما یک شبکه تبلیغاتی با حجم بالا هستید زیرا این چیزی است که آنها سعی در فروش آن دارند. این یک نرم افزار قدرتمند است و می تواند بهینه سازی قابل اندازه گیری را برای شبکه های تبلیغاتی خاص و سایر بازیگران فناوری ارائه دهد ، اما سرور تبلیغاتی راه حل مناسب برای همه در هر شرایطی نیست. در 10+ سال کار در صنعت ، ما