چگونه تبلیغات زمینه ای می تواند به ما در آماده سازی برای آینده بدون کوکی کمک کند؟

گوگل اخیراً اعلام کرد که برنامه های خود را برای حذف مرحله بعدی کوکی های شخص ثالث در مرورگر Chrome تا سال 2023 به تعویق می اندازد ، یک سال دیرتر از آنچه که در ابتدا برنامه ریزی شده بود. با این حال ، در حالی که ممکن است این اعلامیه یک گام عقب افتاده در نبرد برای حفظ حریم خصوصی مصرف کننده باشد ، صنعت گسترده تر همچنان برنامه های خود برای لغو استفاده از کوکی های شخص ثالث را ادامه می دهد. اپل به عنوان بخشی از بروزرسانی iOS 14.5 خود ، تغییرات در IDFA (شناسه برای تبلیغ کنندگان) را اعمال کرد ، که باعث می شود