رویکردهای جدید برای تبلیغات دیجیتال پس از کوکی های شخص ثالث دیگر وجود ندارد

با اعلام اخیر گوگل مبنی بر اینکه کوکی های شخص ثالث را در سال 2023 برای راه اندازی Google Topics حذف می کند، دنیای کوکی ها در میانه تکامل است. یا یک فروپاشی، بسته به اینکه با چه کسی صحبت می کنید. وقتی تغییری در دنیای دیجیتال اعلام می‌شود، تبلیغ‌کنندگان به‌طور انبوه بی‌قرار می‌شوند. ناگهان، شیر یا نانی در خواربار فروشی وجود ندارد و آرماگدون در راه است - یا این همان چیزی است که بسیاری از تبلیغ کنندگان واکنش نشان می دهند. بنابراین، با توجه به میلیون ها