برای توییت یا عدم توییت

راهنمای مبتدی برای تصمیم گیری در مورد مناسب بودن توییتر برای استراتژی دیجیتالی شما آیا کاربران خود را "جلب نمی کنند"! سهام پایین است! بهم ریخته است! دارد می میرد! بازاریابان - و کاربران - اخیراً شکایات زیادی درباره Twitter دارند. با این حال ، با بیش از 330 میلیون کاربر فعال در سراسر جهان ، به نظر می رسد که بستر رسانه های اجتماعی بسیار خوب عمل می کنند. استفاده برای سه چهارم متوالی تسریع شده است و بدون وجود رقیب مستقیم صریح ، توییتر وجود خواهد داشت