نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل سفرهای مشتری برای بهینه سازی تلاش های بازاریابی تولید تقاضا

برای بهینه سازی تلاش های بازاریابی برای تولید تقاضا ، باید در هر مرحله از سفر مشتریان خود و ابزارهایی برای ردیابی و تجزیه و تحلیل داده های آنها برای درک انگیزه آنها در حال حاضر و در آینده نیاز داشته باشید. چطوری این کار را انجام میدهی؟ خوشبختانه ، تجزیه و تحلیل سفرهای مشتری بینش های ارزشمندی را در مورد الگوهای رفتاری و ترجیحات بازدیدکنندگان شما در طول کل سفر مشتری ارائه می دهد. این بینش ها به شما امکان می دهد تجربیات بیشتری از مشتریان ایجاد کنید که بازدیدکنندگان را برای دستیابی به انگیزه ترغیب می کند