B2B: چگونه یک قیف موثر برای نسل پیشرو رسانه های اجتماعی ایجاد کنیم

رسانه های اجتماعی یک راه عالی برای ایجاد ترافیک و آگاهی از نام تجاری است، اما ممکن است در ایجاد سرنخ های B2B بسیار چالش برانگیز باشد. چرا رسانه های اجتماعی به اندازه یک قیف فروش B2B موثر نیستند و چگونه می توان بر آن چالش غلبه کرد؟ بیایید سعی کنیم آن را بفهمیم! چالش‌های نسل پیشرو رسانه‌های اجتماعی دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تبدیل به کانال‌های تولید سرنخ دشوار است: بازاریابی رسانه‌های اجتماعی مزاحم است – خیر