آناستازیا سویریدنکو

آناستازیا سویریدنکو یک مدیر بازاریابی محتوا در است TextMagic، همه در یک راه حل پیام کوتاه انبوه برای مشاغل. TextMagic سرویسی است که هم برای مشاغل کوچک و بزرگ فرصتی برای انجام کمپین های بازاریابی پیامکی ، ارسال اعلان ، هشدار و تأیید فراهم می کند.