الگوهایی برای هر پیام متنی که ممکن است برای تجارت خود نیاز داشته باشید

مثل یک دکمه آسان امروزی است. جز این همه کارهایی است که ابزار اداری گذشته نمی توانست انجام دهد. پیام رسانی متنی تقریباً روشی ساده ، ساده و م toثر برای انجام تقریباً هر کاری در تجارت امروز است. نویسندگان فوربس برای بازاریابی پیام متنی از مرز بعدی نام می برند. و این موردی است که نمی خواهید آن را از دست بدهید زیرا اهمیت موبایل در فضای بازاریابی دیجیتال امروز از اهمیت بالاتری برخوردار است. مطالعات نشان می دهد که 63٪ از کاربران تلفن های هوشمند ابزارهای خود را حفظ می کنند