چرا هر تجارت الکترونیکی به ابزاری برای قیمت گذاری پویا نیاز دارد؟

همه ما می دانیم که موفقیت در این دوره جدید تجارت دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد ، بنابراین اجرای ابزارهای مناسب بسیار مهم است. قیمت در هنگام تصمیم گیری همچنان به عنوان یک عامل شرطی شناخته می شود. امروزه یکی از چالش های بزرگی که مشاغل تجارت الکترونیکی با آن روبرو هستند ، تطبیق قیمت آنها برای مطابقت با آنچه مشتریانشان در هر لحظه به دنبال آن هستند ، است. این یک ابزار قیمت گذاری پویا را برای فروشگاه های آنلاین حیاتی می کند. استراتژی های قیمت گذاری پویا ، علاوه بر این