5 روند برتر در مدیریت دارایی های دیجیتال (DAM) که در سال 2021 اتفاق می افتد

با حرکت به سال 2021 ، پیشرفت هایی در صنعت مدیریت دارایی دیجیتال (DAM) اتفاق می افتد. در سال 2020 به دلیل covid-19 شاهد تغییرات گسترده ای در عادات کاری و رفتار مصرف کننده بودیم. به گفته Deloitte ، تعداد افراد شاغل در خانه در سوئیس در هنگام شیوع همه گیر دو برابر شده است. همچنین دلیلی وجود دارد که باور کنیم این بحران باعث افزایش دائمی کار از راه دور در مقیاس جهانی خواهد شد. مک کینزی همچنین از فشار مصرف کنندگان به سمت