روندهایی که هر توسعه دهنده برنامه تلفن همراه باید برای سال 2020 بشناسد

به هر کجا که نگاه کنید ، کاملاً واضح است که فناوری تلفن همراه در جامعه ادغام شده است. طبق تحقیقات بازار متفقین ، اندازه بازار جهانی برنامه در سال 106.27 به 2018 میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می شود تا سال 407.31 به 2026 میلیارد دلار برسد. ارزشی که یک برنامه برای مشاغل به ارمغان می آورد ، قابل اغماض نیست. با ادامه رشد بازار موبایل ، اهمیت شرکتهایی که مشتریان خود را با یک اپلیکیشن موبایل درگیر می کنند ، به طور چشمگیری افزایش می یابد. با توجه به انتقال از