5 قطعنامه بازاریابی آنلاین برای سال 2014

آغاز یک سال جدید همیشه برنامه های بازاریابی جدید ، بودجه و شور و نشاط دوباره ای راجع به فرصت هایی که در انتظار هر کسب و کاری است ، به همراه دارد. اگر مسئولیت بازاریابی در شرکت خود را بر عهده داشته باشید ، این پتانسیل در واقع می تواند طاقت فرسا باشد. خوشبختانه ، ما چند پیشنهاد برای کمک به شما در رشد نام تجاری و دنبال کردن آنلاین خود در سال 2014 داریم. در اینجا 5 قطعنامه بازاریابی آنلاین برای تصویب امروز آورده شده است: