چرا یادگیری یک ابزار پیشرو درگیری برای بازاریابان است

ما در سالهای اخیر رشد خارق العاده ای در بازاریابی محتوا مشاهده کرده ایم - تقریباً همه در حال استفاده هستند. در واقع ، طبق اطلاعات موسسه بازاریابی محتوا ، 86٪ بازاریابان B2B و 77٪ بازاریابان B2C از بازاریابی محتوا استفاده می کنند. اما سازمان های هوشمند استراتژی بازاریابی محتوای خود را به سطح بالاتری می رسانند و از محتوای یادگیری آنلاین استفاده می کنند. چرا؟ مردم تشنه محتوای آموزشی هستند ، مشتاق یادگیری بیشتر و بیشتر هستند. طبق گزارش بینش محیط ، بازار جهانی برای