تأثیر لحظه های کوچک در سفر مصرف کننده

روند داغ بازاریابی که ما هرچه بیشتر درباره آن شنیده ایم ، لحظات خرد است. لحظه های کوچک در حال حاضر بر رفتارها و انتظارات خریداران تأثیر می گذارد و آنها نحوه خرید مصرف کنندگان در صنایع را تغییر می دهند. اما دقیقاً لحظات خرد چیست؟ آنها از چه طریق سفر مشتری را شکل می دهند؟ مهم است که درک کنید ایده لحظه های خرد در دنیای بازاریابی دیجیتال چقدر جدید است. فکر کردن با گوگل مسئولیت تحقیق در مورد انقلابی که در فناوری گوشی های هوشمند ایجاد می کند را بر عهده دارد