بازاریابی تأثیرگذار: تاریخچه ، تکامل و آینده

تأثیرگذارهای شبکه های اجتماعی: این یک چیز واقعی است؟ از سال 2004 که رسانه های اجتماعی به روش ترجیحی برای برقراری ارتباط برای بسیاری از افراد تبدیل شده اند ، بسیاری از ما نمی توانیم زندگی خود را بدون آن تصور کنیم. نکته ای که قطعاً رسانه های اجتماعی به سمت بهتر تغییر کرده اند این است که افرادی را که به شهرت می رسند یا حداقل به خوبی شناخته می شوند ، عوام فریبی کرده است. تا همین اواخر ، ما مجبور بودیم به فیلم ها ، مجلات و نمایش های تلویزیونی اعتماد کنیم تا به ما بگوییم چه کسی معروف است.