RFP360: فناوری نوظهور برای رهایی از RFP ها

من تمام حرفه خود را در زمینه فروش نرم افزار و بازاریابی گذرانده ام. من شتاب زده ام که منجر به داغ شدن شود ، چرخه فروش را تسریع کنم و معاملات را بدست آورم - این بدان معناست که صدها ساعت از زندگی ام را صرف فکر کردن ، کار کردن و پاسخگویی به RFP ها کرده ام - یک شر ضروری در مورد پیروزی در تجارت جدید . RFP ها همیشه مانند یک تعقیب و گریز بی پایان کاغذ احساس می شده اند - یک روند آهسته آهسته که ناگزیر به شکار کردن نیاز دارد