سوvertاستفاده: برای کمپین بازاریابی دیجیتال شما چه معنی دارد؟

با تغییرات بی شماری پیشگامانه در فضای آنلاین ، سال آینده قرار است سال مهیجی برای بازاریابی دیجیتال باشد. اینترنت اشیا و حرکت به سمت واقعیت مجازی پتانسیل جدیدی را برای بازاریابی آنلاین ایجاد می کند و نوآوری های جدید در نرم افزار دائماً در مرکز توجه قرار دارند. متأسفانه ، همه این تحولات مثبت نیستند. آن دسته از ما که به صورت آنلاین کار می کنیم ، به طور مداوم با خطر مجرمان اینترنتی روبرو هستیم ، که خستگی ناپذیر راه های جدیدی را برای دریافت خود پیدا می کنیم