کاهش گاری های رها شده در این فصل تعطیلات: 8 نکته برای تأثیرگذاری بر فروش

من اخیراً ویدئویی از یک مدیر Target را مشاهده کردم که در بالای صندوق خود ایستاده بود ، قبل از باز کردن درب خریدهای جمعه سیاه ، سخنرانی شورانگیزی را به کارکنان خود ارائه می داد ، و نیروهای خود را طوری جمع می کرد که گویی آنها را برای جنگ آماده می کند. در سال 2016 ، ضرب وشتم جمعه سیاه بیش از هر زمان دیگری بود. اگرچه خریداران به طور متوسط ​​10 دلار کمتر از سال گذشته هزینه کردند ، اما در سال 2016 سه میلیون خریدار جمعه سیاه بیش از سال گذشته بود