نتایج نظرسنجی: بازاریابان چگونه به موارد همه گیر و محاصره پاسخ می دهند؟

با کم شدن آرامش کار و بازگشت کارمندان بیشتر به دفتر ، ما علاقه مند بودیم چالش هایی را که مشاغل کوچک به دلیل بیماری همه گیر Covid-19 با آن روبرو بوده اند ، بررسی کنیم ، آنچه که آنها برای توسعه تجارت خود انجام داده اند ، هر گونه مهارت بالقوه ای که انجام داده اند ، فناوری آنها در این مدت استفاده کرده اند و برنامه ها و چشم انداز آنها برای آینده چیست. تیم در Tech.co از 100 مشاغل کوچک در مورد چگونگی مدیریت آنها در حین قفل کردن ، بررسی کردند. 80٪ از