به روزرسانی تبلیغات چرخشی جدید Google برای کمپین های AdWords به چه معناست؟  

Google مترادف با تغییر است. بنابراین شاید تعجب آور نباشد که این شرکت در تاریخ 29 آگوست ، تغییر دیگری در تنظیمات تبلیغات آنلاین خود ، به ویژه با چرخش تبلیغات ، ایجاد کرد. س realال واقعی این است - این تغییر جدید برای شما ، بودجه تبلیغات و عملکرد تبلیغات شما به چه معناست؟ گوگل یکی از آنها نیست که هنگام انجام چنین تغییراتی ، جزئیات زیادی را ارائه می دهد و باعث می شود بسیاری از شرکت ها احساس تاریکی کنند