5 روش سیستم های مدیریت سفارش مبتنی بر ابر به شما کمک می کند تا به مشتری خود نزدیک شوید

سال 2016 سال مشتری B2B خواهد بود. شرکتهای کلیه صنایع در حال درک اهمیت اهمیت ارائه محتوای شخصی و مشتری مدار و پاسخگویی به نیازهای خریداران برای ادامه کار هستند. شرکت های B2B در حال یافتن نیاز برای تنظیم استراتژی های بازاریابی محصولات خود برای دلجویی از رفتارهای خرید مانند B2C خریداران نسل جوان هستند. فاکس ها ، کاتالوگ ها و مراکز تماس در حالی در جهان B2B محو می شوند که تجارت الکترونیکی برای رفع بهتر نیازهای متغیر خریداران پیشرفت می کند.