7 گردش کار خودکار که بازی بازاریابی شما را تغییر می دهد

بازاریابی می تواند برای هر شخصی طاقت فرسا باشد. شما باید در مورد مشتریان هدف خود تحقیق کنید، با آنها در پلتفرم های مختلف ارتباط برقرار کنید، محصولات خود را تبلیغ کنید، سپس تا زمانی که فروش را ببندید پیگیری کنید. در پایان روز، ممکن است احساس کنید که در حال دویدن در یک ماراتن هستید. اما نیازی نیست که زیاد باشد، فقط فرآیندها را خودکار کنید. اتوماسیون به کسب‌وکارهای بزرگ کمک می‌کند تا با خواسته‌های مشتریان هماهنگی داشته باشند و کسب‌وکارهای کوچک مرتبط و رقابتی باقی بمانند. بنابراین، اگر