5 داشبورد Google Analytics که شما را نمی ترساند

Google Analytics می تواند برای بسیاری از بازاریاب ها ترسناک باشد. در حال حاضر همه ما می دانیم که تصمیم گیری مبتنی بر داده برای بخش بازاریابی ما چقدر مهم است ، اما بسیاری از ما نمی دانیم از کجا شروع کنیم. Google Analytics ابزاری قدرتمند برای بازاریاب با تحلیلی است ، اما می تواند از آنچه بسیاری از ما تصور می کنیم قابل دسترسی باشد. هنگام شروع به کار در Google Analytics ، اولین کاری که باید انجام دهید تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل خود در بخشهایی با اندازه لقمه است. ایجاد کردن