کریس اورلوب

کریس اورلوب مدیر ارشد بازاریابی محصولات در است Gong.io. - شماره 1 پلت فرم هوشمند مکالمه برای تیم های فروش B2B. گونگ با تاباندن نور به مکالمات فروش به شما کمک می کند بیشتر خط لوله خود را به درآمد تبدیل کنید. این ضبط ، رونویسی ، و هر تماس فروش را تجزیه و تحلیل می کند بنابراین می توانید اثربخشی فروش را افزایش دهید ، بفهمید چه چیزی کار می کند و چه چیزی مفید نیست ، و استخدام های جدید را سریعتر انجام دهید.
  • قابلیت فروشفروش مشورتی

    در طول سالها 3 روش مکالمه فروش تغییر کرده است

    گفتگوهای سنتی فروش برای همیشه در حال تغییر هستند. فروشندگان دیگر نمی‌توانند به نکات رایج صحبت و مدل‌های کشف برای حرکت در چرخه فروش تکیه کنند. این امر بسیاری از فروشندگان را با جایگزینی ناچیز می‌گذارد، جز اینکه دوباره گروه‌بندی کنند و واقعیت جدیدی را که باعث ایجاد یک مکالمه فروش موفق می‌شود، درک کنند. اما، قبل از رفتن به آنجا، چگونه به اینجا رسیدیم؟ بیایید 3 روش را بررسی کنیم که …