چگونه مدیران می توانند از تجزیه و تحلیل داده ها برای افزایش عملکرد استفاده کنند

کاهش هزینه ها و پیچیدگی روزافزون روش های تجزیه و تحلیل داده ها باعث شده است که حتی شرکت های تازه تاسیس و مشاغل کوچک بتوانند از مزایای بینش برتر و درک بهتر بهره مند شوند. تجزیه و تحلیل داده ها ابزاری قدرتمند است که توانایی افزایش کارایی ، بهبود روابط با مشتری و اطمینان از اینکه مشاغل قادر به شناسایی و حل مسائل احتمالی با سهولت بیشتری هستند را دارا می باشد. یادگیری کمی بیشتر در مورد جدیدترین ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل ، جدیدترین منابع و راه حل ها را تضمین می کند