بازاریابی بازی های موبایل در یک نگاه ، بهترین یادگیری ها از اپراتورها

یک دهه است که گوشی های هوشمند کاملاً به خوبی تسخیر شده اند. داده ها نشان می دهد که تا سال 2018 ، 2.53 میلیارد کاربر تلفن هوشمند در سراسر جهان وجود دارد. یک کاربر متوسط ​​27 برنامه در دستگاه خود دارد. وقتی این همه رقابت وجود دارد ، چگونه مشاغل سر و صدا را کاهش می دهند؟ پاسخ در رویکرد مبتنی بر داده برای بازاریابی برنامه و درک آموخته های بازاریاب های تلفن همراه است که آن را در زمینه های خود می کشند. بخش بازی ،