آنچه در مورد خرید مشتری با چرخش برای نرده ها یاد گرفته ایم

ما را به بازی توپی ببرید؟ آره! 3DplusMe ، شرکتی است که توسط WhiteClouds خریداری شده است ، از دو سال گذشته دارای مجوز MLB بوده است ، و ایجاد تجربیات سه بعدی تعاملی و محصولات سه بعدی تمام رنگی شخصی را برای طرفداران بازی. ما این فناوری را ایجاد کرده ایم که شرکت کنندگان MLB را قادر می سازد به تیم مورد علاقه خود دعوت شوند و از طریق سیستم عامل جذب ما برای چاپ به یک بازیکن تبدیل شوند. هواداران در عرض چند ثانیه تیم ، لباس ، نام پیراهن ، شماره و ژست خود را انتخاب می کنند