چگونه بهترین کانال ها را برای استراتژی پشتیبانی مشتری خود انتخاب کنیم

با ظهور رتبه بندی مشاغل ، بازبینی های آنلاین و رسانه های اجتماعی ، تلاش های پشتیبانی مشتری شرکت شما اکنون در شهرت برند و تجربه مشتری آنلاین شما یکپارچه است. صادقانه بگویم ، اگر حمایت و تجربه شما کم باشد ، مهم نیست که تلاش های بازاریابی شما چقدر زیاد است. مارک تجاری برای یک شرکت مانند شهرت یک شخص است. شما با تلاش برای انجام کارهای سخت به شهرت می رسید. جف بزوس مشتریان شما و شما هستند