نکاتی برای تست A / B در آزمایشات Google Play

برای توسعه دهندگان برنامه Android ، Google Play Experiments می تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد و به افزایش نصب کمک کند. اجرای یک تست A / B به خوبی طراحی شده و برنامه ریزی شده می تواند تفاوت بین کاربر نصب کننده برنامه شما یا یک رقبا را ایجاد کند. با این حال ، موارد بسیاری وجود دارد که آزمون ها به طور نامناسب انجام شده است. این اشتباهات می تواند بر خلاف یک برنامه باشد و عملکرد آن را آسیب برساند در اینجا راهنمای استفاده از Google Play Experiments برای آزمایش A / B آورده شده است. راه اندازی آزمایش Google Play می توانید به