فراخوان ها برای اقدام: بیش از دکمه های موجود در صفحه وب شما

مانتراها، شعارها و شعارهای بازاریابان ورودی را در همه جا شنیده اید: محتوا پادشاه است! در عصر بازاریابی دیجیتال مبتنی بر مصرف‌کننده، موبایل پسند و محتوا محور، محتوا تقریباً همه چیز است. تقریباً به همان اندازه محبوبیت فلسفه بازاریابی ورودی Hubspot یکی دیگر از دلایل قهرمان آنها است: فراخوان برای اقدام (CTA). اما عجله دارید که همه چیز را ساده کنید و آن را در وب سایت قرار دهید! از وسعت آنچه که یک فراخوان برای اقدام واقعی است غافل نشوید. این چیزی بیش از یک کار مفید است