آینده آرمانشهر فروش کانال

شرکای کانال و نمایندگان فروش ارزش افزوده (VARs) فرزند نوپای مو قرمز هستند (بدون توجه به ابتدای تولد با آنها برخورد می شود) وقتی که می شود توجه و منابع تولید کنندگان بی شماری از محصولات خود را به فروش برسانند. آنها آخرین کسانی هستند که آموزش می بینند و اولین کسانی هستند که پاسخگوی سهمیه خود هستند. با بودجه محدود بازاریابی و ابزارهای فروش منسوخ شده ، آنها در تلاشند تا به طور موثر دلیل منحصر به فرد و متفاوت بودن محصولات را اعلام کنند. کانال فروش چیست؟ یک روش