یادگیری ماشینی و دستیابی به کسب و کار شما چگونه رشد می کند

در طول انقلاب صنعتی ، انسانها مانند قطعاتی در ماشین عمل می کردند که در امتداد خطوط مونتاژ مستقر شده بودند و سعی می کردند خود را تا حد امکان مکانیکی کار کنند. با ورود به آنچه که اکنون "انقلاب صنعتی چهارم" نامیده می شود ، پذیرفته ایم که ماشین آلات در مکانیکی بودن بسیار بهتر از انسان هستند. در دنیای شلوغ تبلیغات جستجو ، جایی که مدیران کمپین زمان خود را بین ساختن خلاقانه کمپین ها و مدیریت و به روزرسانی مکانیکی آنها متعادل می کنند.