بهترین B2C CRM برای تجارت کوچک شما چیست؟

روابط مشتری از بدو تأسیس تاکنون مسیری طولانی را طی کرده است. ذهنیت Business2Consumer نیز به جای تحویل محض محصول نهایی ، به یک ذهنیت UX-محور تر تغییر یافته است. انتخاب نرم افزار مناسب مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کار شما می تواند مشکل باشد.