Acquire.io: یک پلت فرم متحد مشتری

مشتریان حیات حیات هر مشاغل هستند. با این حال ، فقط تعداد کمی از شرکت ها می توانند با خواسته های تکامل یافته خود همراه شوند و فرصت بزرگی را برای شرکت هایی که آماده سرمایه گذاری در تجربه مشتری و بهبود سهم خود در بازار هستند ، ایجاد می کنند. جای تعجب نیست که مدیریت CX به عنوان یک اولویت اصلی برای رهبران کسب و کار ظاهر شده است که مقدار بیشتری از منابع را برای استفاده از آن صرف می کنند. با این وجود ، بدون فناوری مناسب ، دستیابی به آن امکان پذیر نیست