Marpipe: بازاریابان را با هوشی که برای آزمایش و یافتن تبلیغات برنده نیاز دارند مسلح کنید

برای سال‌ها، بازاریابان و تبلیغ‌کنندگان به داده‌های هدف‌گیری مخاطب وابسته بودند تا بدانند تبلیغات خلاقانه خود را در کجا و در مقابل چه کسی اجرا کنند. اما دور شدن اخیر از شیوه‌های تهاجمی داده‌کاوی - نتیجه قوانین جدید و ضروری حفظ حریم خصوصی که توسط GDPR، CCPA و iOS 14 اپل وضع شده است - تیم‌های بازاریابی را درگیر کرده است. با انصراف بیشتر و بیشتر کاربران از ردیابی، داده های هدف مخاطب کمتر و کمتر قابل اعتماد می شود. برندهای پیشرو در بازار