نکاتی از سایت های دارای تبدیل بالا

هیچ چیز ناامیدکننده تری از داشتن یک تبلیغ تبلیغاتی با هزینه موفق نیست که تعداد زیادی بازدید به سایت شما داشته باشد اما منجر به کم تبدیل شدن شود. متأسفانه ، بسیاری از بازاریاب های دیجیتال این موضوع را تجربه کرده اند و راه حل آن نیز همین است: سایت خود را با محتوای با بازده بالا بهینه کنید. در پایان ، سخت ترین قسمت این است که فرد را به در نبرید ، بلکه او را به داخل خانه سوق می دهد. پس از کار با صدها سایت ، با نکات زیر مواجه شده ایم