چگونگی تغییر نماد بازاریابی دیجیتال و سنتی در نحوه خرید چیزها تغییر می کند

صنعت بازاریابی ارتباط عمیقی با رفتارها ، روال ها و تعاملات انسانی دارد که به معنای پیروی از تحول دیجیتالی است که طی XNUMX سال گذشته متحمل شده ایم. برای درگیر ساختن ما ، سازمان ها با در نظر گرفتن استراتژی های ارتباطی دیجیتال و رسانه های اجتماعی به عنوان م essentialلفه اساسی برنامه های بازاریابی تجاری خود ، به این تغییر پاسخ داده اند ، اما به نظر نمی رسد کانال های سنتی کنار گذاشته شده باشند. رسانه های سنتی بازاریابی مانند بیلبوردها ، روزنامه ها ، مجلات ، تلویزیون ، رادیو یا آگهی های تبلیغاتی در کنار بازاریابی دیجیتال و اجتماعی