تلنگر درمان دیجیتال خرید ، مدیریت ، بهینه سازی و اندازه گیری تبلیغات فوق العاده (OTT) را ساده می کند

انفجار گزینه های رسانه ای جریان ، محتوا و بینندگی در سال گذشته باعث شده است تبلیغات Over-The-Top (OTT) برای مارک ها و نمایندگی هایی که آنها را نمایندگی می کنند نادیده گرفته شود. OTT چیست؟ OTT به سرویسهای رسانه ای جاری که محتوای پخش سنتی را در زمان واقعی یا در صورت تقاضا از طریق اینترنت ارائه می دهند ، اشاره می کند. اصطلاح over-the-top نشان می دهد که ارائه دهنده محتوا از خدمات اینترنتی معمولی مانند مرور وب ، ایمیل و غیره عبور می کند.