یک رویکرد هوشمند به شخصی سازی ایمیل توضیح داده شده است

بازاریابان تمایل دارند شخصی سازی ایمیل را به عنوان سرنخی برای تأثیرگذاری بیشتر کمپین های ایمیل ببینند و از آن به طور گسترده استفاده کنند. اما ما معتقدیم که یک رویکرد عاقلانه در مورد شخصی سازی ایمیل نتایج بهتری را از دیدگاه مقرون به صرفه می دهد. ما قصد داریم مقاله خود را از ارسال نامه الکترونیکی انبوه قدیمی به شخصی سازی ایمیل پیشرفته نشان دهیم تا بسته به نوع ایمیل و هدف ایمیل ، نحوه عملکرد تکنیک های مختلف را نشان دهیم. ما قصد داریم تئوری خود را ارائه دهیم