کت و شلوار ضد انحصاری گوگل مخلوط کننده آبهای خشن برای تغییرات IDFA اپل است

در حالی که مدت زیادی از آن زمان می گذرد ، دادخواست ضد انحصاری DOJ علیه Google در زمان مهمی برای صنعت فناوری تبلیغات به پایان رسیده است ، زیرا بازاریاب ها در حال تلاش برای تغییرات فلج کننده شناسه اپل برای تبلیغات (IDFA) هستند. با توجه به اینکه اپل همچنین در گزارش اخیر 449 صفحه ای مجلس نمایندگان آمریکا به سوusing استفاده از قدرت انحصاری مربوطه متهم شده است ، تیم کوک باید مراحل بعدی خود را با دقت بسنجد. آیا کنترل سختگیرانه اپل بر روی تبلیغ کنندگان می تواند آن را به حد قابل توجهی برساند