چگونه Martech Stack شما در ارائه خدمات به مشتری ناموفق است

در روزهای قدیمی بازاریابی ، در اوایل دهه 2000 ، چند مدیر ارشد سرمایه گذاری شجاع در برخی از ابزارهای ابتدایی سرمایه گذاری شده برای کمک به مدیریت بهتر کمپین ها و مخاطبان خود سرمایه گذاری کردند. این پیشگامان سرسخت به دنبال سازماندهی ، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد بودند و بدین ترتیب اولین فناوری بازاریابی را با سیستم های یکپارچه ایجاد کردند که نظم را ایجاد می کرد ، مبارزات هدفمند را باز می کرد و پیام های شخصی را برای نتایج بهتر ایجاد می کرد. با در نظر گرفتن فاصله صنعت بازاریابی در چند سال گذشته